απεμπολούμαι


απεμπολούμαι
απεμπολούμαι, απεμπολήθηκα, (σπάν.) απεμπολημένος βλ. πίν. 74

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.